هلدینگ ملکی برتر
4,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 25515
هلدینگ ملکی برتر

توضیحات آگهی

***هلدینگ ملکی برتر***
کدآگهی : ۹۳۵۸
سندماده ۱۴۷
رنگ امیزی ودیوارنانو پوش