هلدینگ ملکی برتر
700,000,000 تومان
شماره آگهی: 30210
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

***هلدینگ برتر**
مساحت:180
بر ملک:10
داخل ساخت و ساز
محدوده:رودکی
کد:11098
مشاور:09197525916
رزقی
مشاور:رزقی
09197525916