هلدینگ ملکی برتر
1,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 30175
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

***هلدینگ برتر**
مساحت:200
بر 10
عرض 20
سند:قولنامه شرکتی
محدوده:رودکی
کد:11398
مشاور:رزقی
09197525916