هلدینگ ملکی برتر
10,560,000,000 تومان
شماره آگهی: 30034
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

****هلدینگ برتر****
مساحت:264
بر:20
سند:اماده
محدوده:فلکه خیرین
کد:11294
مشاور:رزقی
09197525916