هلدینگ ملکی برتر
84,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29761
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

***هلدینگ برتر***
مساحت:2100
بر زمین:100
محدوده:پل قویون
کد:11199
مشاور:رزقی
09197525916