هلدینگ ملکی برتر
700,000,000 تومان
شماره آگهی: 29708
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

***دپارتمان برتر***
مساحت:180
بر:10
عرض:18
داخل ساخت و ساز
سند:قولنامه
کد:11098
مشاور:رزقی
09197525916