هلدینگ ملکی برتر
9,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29627
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

***دپارتمان برتر***
مساحت:383.5
بر زمین21
وضع موجود:2 طبقه مسکونی+1مغازه 41 متری
کد:11136
مشاور:رزقی
09197525916