هلدینگ ملکی برتر
650,000,000 تومان
شماره آگهی: 29539
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

زمین دوکله ۱۸۰ مترمربع