هلدینگ ملکی برتر
41,250,000,000 تومان
شماره آگهی: 25282
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر ***
کدآگهی: ۹۸۷۰
سه قطعه هرکدام دارای سند ۶ دانگ

مشاور: مریم جمشیدی