4,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39270
فروش زمین ۲۵۰متری،فاضل یک،سنددار