هلدینگ ملکی برتر
2,100,000,000 تومان
شماره آگهی: 25884
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۲۴۰ متری فاضل ۲ زمین های ثبت

توضیحات آگهی

دوکله
یک گذر ۸ و دیگری ۱۰
قولنامه ای
بر ۱۲

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱