هلدینگ ملکی برتر
1,100,000,000 تومان
شماره آگهی: 26814
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۲۰۰ متری ابشناسان

توضیحات آگهی

کد:
۱۰×۲۰
کوچه ۱۰ متری
جنوبی
از زمین های فرشته میباشد
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱
شاهدی