هلدینگ ملکی برتر
5,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 28008
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۲۰۰۰ متری جاده چیچست

توضیحات آگهی

کد ۶۶۴۵
زمین با بر ۵۰ متر چسبیده به اسفالت
سند شش دانگ