هلدینگ ملکی برتر
3,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 28964
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۱۹۰ متری خیابان سعدی

توضیحات آگهی

کد ۱۰۱۹۱
۳۱۲ متر
بر ۱۲
یک گذر ۱۰
۲۴۰

مرندی
۰۹۳۹۴۴۱۴۳۰۱