هلدینگ ملکی برتر
400,000,000 تومان
شماره آگهی: 29936
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۱۶۰ ماری گوی تپه

توضیحات آگهی

کد ۱۰۹۳۶
بر ۸ متر
۲ کیلومتری
قولنامه ای

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱