هلدینگ ملکی برتر
1,400,000 تومان
شماره آگهی: 30167
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۱۴۰ متری وزراع

توضیحات آگهی

کد ۷۹۹۰
بر ۱۰
سند شش دانگ
بر خیابان

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱