هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۱۰۰۰ متری در شمس جان قره اقاج

توضیحات آگهی

کد ۸۷۶۸
فقط اب چاه و رود خانه دارد
سند قولنامه ایی