هلدینگ ملکی برتر
5,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 25704
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین کهرم

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر***
کدآگهی: ۱۰۱۱۰
سهم سند دارد
مجوز گرفته نشده

مشاور : مریم جمشیدی