هلدینگ ملکی برتر
2,310,000,000 تومان
شماره آگهی: 30221
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین های منابع طبیعی گلشهر ۱

توضیحات آگهی

***مشاورین ملکی برتر***
کد اگهی: ۱۱۳۹۳

۲۳۱ متر زمین
با سند شرکتی
بر ۱۰ متری
گذر ۸ متری
جنوبی

مشاور شما: جمشیدی
شماره تماس:
۰۹۱۴۴۸۸۵۷۱۹