6,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39321
فروش زمین نقشه پروانه دار،قابل معاوضه، خیام