هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 26536
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین موقعیت دار

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر ***
کدآگهی : ۱۰۳۲۳
دارای برق مستقل
اب مشترک
۷۰ متر بر
سند منقوله دار
بر اسفالت
مشاور : مریم جمشیدی
۰۹۱۴۵۴۶۷۷۹۲