هلدینگ ملکی برتر
300,000,000 تومان
شماره آگهی: 29541
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین مغازه

توضیحات آگهی

زمین در کوچه ۸ متری به شماره ۲۸