هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین عالی برای ساخت و ساز بر سعدی ۲

توضیحات آگهی

***هلدینگ ملکی برتر***

بهترینها را از برتر بخواهید

کد ملک:۹۷۴۵
مشخصات ملک:
۲۵۰ متر زمین با بر ۲۲ متر و عرض ۱۲ متر با موقعیت عالی برای ساخت و ساز با گذر ۲۴ متر به صورت فوری به فروش میرسد