هلدینگ ملکی برتر
600,000,000 تومان
شماره آگهی: 29453
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین دو کله واقع در سلماس

توضیحات آگهی

فروش زمین دو کله به ۲۰ متری و ۱۶ متری
شماره قطعه ۱۲