هلدینگ ملکی برتر
3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 25914
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین در فاضل ۱

توضیحات آگهی

ابعاد ۱۰ * ۲۱
گذر ۱۴ متری
کد ملک ۱۰۲۰۷
هلدینگ ملک برتر واقع در فردوسی ۲
ارتباط با مشاور ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰