هلدینگ ملکی برتر
7,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 29990
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین در بر سعدی ۲

توضیحات آگهی

مساحت ۲۵۱
بر ۱۰ متر
سند ۶ دانگ اوقاف
دارای نقشه پروانه ۶ طبقه روی پیلوت
قابل فروش یا مشارکت
کد ملک ؛ ۷۷۹۸
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
مشاور شما مهندس سلطانی ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰