هلدینگ ملکی برتر
3,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 35247
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین در امام رضا۲