هلدینگ ملکی برتر
3,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 26036
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین بر سعدی۱۹۰ متر

توضیحات آگهی

کد ۱۰۱۹۱
۱۹۰ متر
۱۱ متر بر
جنوبی

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱