هلدینگ ملکی برتر
9,600,000,000 تومان
شماره آگهی: 27130
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین بدیعی

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر ***
کد آگهی : ۱۰۴۴۳
نقشه پروانه دار
۱طبقه مغازه
زیرزمین
مجوز ۵ طبقه بالای پیلوت
۷۵درصد پیشرفت
مشاور: مریم جمشیدی
۰۹۱۴۵۴۶۷۷۹۲