هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین با درختان الوان جاده بالانج

توضیحات آگهی

***مشاورین ملکی برتر***
رسالت ما، درک نیاز شماست.
کد آگهی: ۱۰۳۴۴

۱۵۰۰ متر زمین
بدون دیوارکشی
درختان الوان ۵ ساله
آب
وضعیت سند: قولنامه

شماره تماس:
۰۹۱۴۴۸۸۵۷۱۹