هلدینگ ملکی برتر
1,150,000,000 تومان
شماره آگهی: 26337
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ابشناسان ۲۰۰ متر

توضیحات آگهی

کد ۱۰۱۹۷
زمین های فرشته
گذر ۸
۲۰×۱۰
شمالی

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱