هلدینگ ملکی برتر
1,360,000,000 تومان
شماره آگهی: 26052
هلدینگ ملکی برتر
فروش دفتر اداری تجاری

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر***
کدآگهی: ۹۹۰۲
اسانسور
بالکن
واحد روبه خیابان
مشاور : مریم جمشیدی
۰۹۱۴۵۴۶۷۷۹۲