هلدینگ ملکی برتر
1,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 29347
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغ

توضیحات آگهی

***دپارتمان برتر***
مساحت::1700
دیوارکشی شده
اب وبرق مشترک با2باغ
الوان
کد:10972
مشاور:رزقی
09197525916
مشاور:رزقی
09197525916