هلدینگ ملکی برتر
1,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 29763
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغ

توضیحات آگهی

***هلدینگ برتر***
مساحت:1150
بر زمین:20
محدوده:امام زاده ایگدیر
کد:11161
اب مستقل
برق ندارد
سند قولنامه
مشاور:رزقی
09197525916