هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر

توضیحات آگهی

***مشاورین ملکی برتر***
کد آگهی: ۱۰۹۰۵

۸۰۰ متر باغ
فاصله از شهر ۹ کیلومتر
فاصله از روستا ۶۰۰ متر
دارای چاه اختصاصی و چاه شراکتی
نزدیک به ترانس برق جهت اقدام برای اشتراک
دارای درختان الوان و انگور
بدون دیوارکشی
راه شن ریزی شده

مشاور شما: جمشیدی
شماره تماس:
۰۹۱۴۴۸۸۵۷۱۹