هلدینگ ملکی برتر
400,000,000 تومان
شماره آگهی: 26934
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغ ۱۱۵۰ متر روستای ترکمان

توضیحات آگهی

کد ۵۳۴۱
چاه اب
برق
سهم سند

شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱