هلدینگ ملکی برتر
1,150,000,000 تومان
شماره آگهی: 25451
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغ ۱۰۰۰ متری جاده سنتو

توضیحات آگهی

کد ۱۰۰۸۹
چاه مستق
۶۰ متر زیر بنا
برق مشترک
بر ۲۲
قولنامه ای
درخت الوان
دیوار کشی شده

۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱
شاهدی