هلدینگ ملکی برتر
تماس بگیرید
شماره آگهی: 27121
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغ و باغچه🏡

توضیحات آگهی

🌟💫دپارتمان ملكي برتر🌟
مساحت باغ:١٩٠٠
١٤٤متر :ساختمان
ساختمان:٢سرويس
داراي برق و اب و گاز
الوان كاري شده
سند:مادر
ديوار كشي شده
محدوده:اردوشاهي
قيمت ٤،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠
مشاور فروش:رزقي
٠٩١٩٧٥٢٥٩١٦