هلدینگ ملکی برتر
تماس بگیرید
شماره آگهی: 25606
هلدینگ ملکی برتر
فروش باغچه و دامداری زیر قیمت

توضیحات آگهی

***مشاورین ملکی برتر***
آنچه به ما اعتبار می بخشد، اعتماد شماست.
کد آگهی: ۱۰۰۹۵

۴۰۵۰ متر مساحت
۷۵۰ متر دامداری
۳۳۰۰ متر باغچه آلو و هلو
چاه آب مجوزدار
سیستم آبیاری کانال کشی شده
دومین قطعه از جاده آسفالت و اصلی
قولنامه

مشاور شما: جمشیدی
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۸۸۵۷۱۹