فروش آپارتمان  158متر، تک واحدی، شیخ تپه، سند ۶دانگ