3,900,000,000 تومان
شماره آگهی: 39534
فروش آپارتمان ۲۱۰متری،تک واحدی، براعتی