2,450,000,000 تومان
شماره آگهی: 39258
فروش آپارتمان ۱۴۳متری،تک واحدی،سعدی