1,900,000,000 تومان
شماره آگهی: 39599
فروش آپارتمان ۱۱۳متری، اباصلت