هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 26262
هلدینگ ملکی برتر
فروش آپارتمان مهر آذربام

توضیحات آگهی

تکمیل
کد ملک ؛ ۱۰۲۷۷
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسب ۲
ارتباط با مشاور ۰۹۱۴۴۷۴۳۴۴۰