فروش آپارتمان تک واحد/کلیدنخورده/دفاع مقدس،فول امکانات