4,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39237
فروش آپارتمان۲۱۰متری،براعتی،تک واحدی