هلدینگ ملکی برتر
2,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 33472
هلدینگ ملکی برتر
شیخ تپه