هلدینگ ملکی برتر
1,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 38478
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان170متری