هلدینگ ملکی برتر
2,700,000,000 تومان
شماره آگهی: 36470
هلدینگ ملکی برتر