16,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 39418
ساختمان 900 متری محئوئه دفاع مقدس